český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Bioclean VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE – iBiotec – Tec Industries
Last update: 2023/06/12 15:33

PRVNÍ VYSOCE KONCENTROVANÝ PRŮMYSLOVÝ DETERGENT OBSAHUJÍCÍ 55 % ÚČINNÝCH LÁTEK

Na bázi povrchově aktivních látek (tenzidů) rostlinného a mořského původu.

Bez piktogramu o nebezpečnosti nebo varování CLP 1272 2008 - GHS.

Neobsahuje NTA, DTPA, EDTA, rozpouštědla, fosfáty ani hydroxid sodný.

Snadno a rychle biologicky rozložitelný, bez těkavých organických látek,

s regulovaným pH.

Zvýšená smáčecí, disperzní, emulgační, odmašťovací a čisticí schopnost

 

SUPERSAFE  SUPERCONCENTRATE

 

iBiotec® BIOCLEAN® VG 55 má navrch  

 

 

Když se zelená chemie setká s modrou chemií

Evropské nařízení CLP 1272/2008 platné od 1. června 2015 a jeho mezinárodní obdoba GHS OSN měly významný vliv na klasifikaci a označování chemických látek a směsí určených k profesionálním účelům. Téměř všechny chemické produkty jsou dnes označeny symbolem nebezpečnosti nebo výstražným symbolem z hlediska fyzikálně-chemického, z hlediska zdraví, životního prostředí nebo dopravy.

Toto nařízení se týká také průmyslových čisticích přípravků.

Naše laboratoře vyvinuly BIOCLEAN VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE, první čisticí přípravek NEOBSAHUJÍCÍ ŽÁDNÝ SYMBOL NEBEZPEČNOSTI, s rizikem 0. Tato inovace snoubí naše know-how z oblasti zelené chemie, ale i z oblasti modré chemie.

BIOCLEAN VG 55 je koncentrát povrchově aktivních látek rostlinného původu MASTNÉ KYSELINY Z KOKOSOVÉHO OLEJE a POLYSACHARIDŮ MOŘSKÉHO PŮVODU.

Navíc BIOCLEAN VG 55 neobsahuje žádná chelatační nebo sekvestrační činidla typu EDTA ethylenndiamintetraoctová kyselina, s klasifikací H 318, H 373, H 302, H 332

DTPA vápenato-sodná sůl kyseliny pentetové, s klasifikací H 319, H 332, H 361

NTA nitrilotrioctová kyselina CMR kategorie 2, s klasifikací H 351, H 302, H 319

BIOCLEAN VG 55 pochopitelně rovněž neobsahuje žádná rozpouštědla ani fosfáty

BIOCLEAN VG 55 ideálně a v součinnosti spojuje smáčecí, disperzní, emulgační, odmašťovací a čisticí povrchově aktivní látky zajištující optimální čištění.

Tento vysoce účinný čisticí přípravek je navržen v koncentraci 55 % aktivních látek, pro snížení zbytečných nákladů na přepravu vody, zejména pro expedice do zámoří, v důsledku toho i snížení bilance uhlíku výrobku v rámci normy ISO 14 040.

Přípravek je bezbarvý, bez zápachu, je určený pro zpracovatele a specializované prodejce, kteří budou mít možnost zředit BIOCLEAN VG 55 na 25 % v 75 % vody, k dosažení finálního výrobku s 14 % aktivních látek; který sám je použitelný od 2 %. Volba nějaké parfemace nebo barviva je ponechána na volbě marketingu, může však mít dopady na životní prostředí.

 

                             Stáhněte si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNĚ-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA NEBO METODA

ÚDAJE PRO

JEDNOTKA

Vzhled

Vizuální

Čirá kapalina

-

Barva

Vizuální

bezbarvý, transparentní

-

Parfém/zápach

čichový vjem

žádný, bezbarvý

-

Měrná hustota při 25 °C

NF EN ISO 12185

1,075

g/l

Obsah účinných látek

-

55

% p/p

pH čistý

NF T90-008

10,3

-

pH při 10 %

NF T90-008

10,2

-

pH při 5%

NF T90-008

9,5

-

pH při 25 %

NF T90-008

10,7

-

Doba průtoku – řez 4 při 25°C

NF T EN ISO 2431.2011

55

s

Index lomu

ISO 5661

1,3880

poměr

Bod mrznutí

ASTM D 97

-10

°C

Pěnění při 25%

NFT 60188

1/1000/20/0/250

mn/ml/l.h-1

Obsah uhlovodíků

LPCH

0

%

Obsah rozpouštědel

LPCH

0

%

Obsah fosfátů

CPG

0

%

Obsah chlóru

CPG MS

0

%

Obsah těžkých kovů a metaloidů

CPG MS

0

ppm

CHSK chemická spotřeba O2

NFT 90101

139130

mgO2/l

BSK 5 biologická spotřeba O2 po 5 dnech

NF EN 1899-1

44290

mgO2/l

Celkové nerozpuštěné látky

NF EN 872

< 2

mg/l

Nerozpuštěné těkavé látky

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

3341

mgN/l

Teoretická spotřeba kyslíku v mořské vodě

ISO 15705

145950

mgO2/l

Smáčecí schopnost

-

....

Kóty

Disperzní schopnost

-

....

Kóty

Emulgační schopnost

-

....

Kóty

Odmašťovací schopnost

-

....

Kóty

Odvápňovací schopnost

-

....

Kóty 

 

PŘEDSTAVENÍ

 IBC Kontejner 1000 kg

první vysoce výkonný průmyslový čisticí přípravek, super koncentrovaný, bez piktogramu nebezpečnosti nebo výstražného symbolu, pro profesionály. výrobce průmyslových čisticích přípravků, průmyslový detergent ibiotec, průmyslový odmašťovací čisticí přípravek, detergent na karosérie, detergent na podlahy, detergent do mycích strojů, detergent do kartáčových strojů, čisticí přípravek na lakované plochy, čisticí přípravek na stroje, čisticí přípravek na karosérie, čisticí přípravek na nákladní vozidla. Dodavatelé průmyslových čisticích přípravků. bezpečný čisticí přípravek. Čisticí přípravek bez piktogramu. Čisticí přípravek bez štítku. Čisticí přípravek bez NTA. Čisticí přípravek bez EDTA. Modrá chemie. Zelená chemie. Profesionální čisticí přípravek.

 

 

         Nádoba 200 kg

první vysoce výkonný průmyslový čisticí přípravek, super koncentrovaný, bez piktogramu nebezpečnosti nebo výstražného symbolu, pro profesionály. výrobce průmyslových čisticích přípravků, průmyslový detergent ibiotec, průmyslový odmašťovací čisticí přípravek, detergent na karosérie, detergent na podlahy, detergent do mycích strojů, detergent do kartáčových strojů, čisticí přípravek na lakované plochy, čisticí přípravek na stroje, čisticí přípravek na karosérie, čisticí přípravek na nákladní vozidla. Dodavatelé průmyslových čisticích přípravků. bezpečný čisticí přípravek. Čisticí přípravek bez piktogramu. Čisticí přípravek bez štítku. Čisticí přípravek bez NTA. Čisticí přípravek bez EDTA. Modrá chemie. Zelená chemie. Profesionální čisticí přípravek.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Kanystr 20kg

první vysoce výkonný průmyslový čisticí přípravek, super koncentrovaný, bez piktogramu nebezpečnosti nebo výstražného symbolu, pro profesionály. výrobce průmyslových čisticích přípravků, průmyslový detergent ibiotec, průmyslový odmašťovací čisticí přípravek, detergent na karosérie, detergent na podlahy, detergent do mycích strojů, detergent do kartáčových strojů, čisticí přípravek na lakované plochy, čisticí přípravek na stroje, čisticí přípravek na karosérie, čisticí přípravek na nákladní vozidla. Dodavatelé průmyslových čisticích přípravků. bezpečný čisticí přípravek. Čisticí přípravek bez piktogramu. Čisticí přípravek bez štítku. Čisticí přípravek bez NTA. Čisticí přípravek bez EDTA. Modrá chemie. Zelená chemie. Profesionální čisticí přípravek.

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE