český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Bioclean VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE – iBiotec – Tec Industries

PRVNÍ VYSOCE KONCENTROVANÝ PRŮMYSLOVÝ DETERGENT OBSAHUJÍCÍ 55 % ÚČINNÝCH LÁTEK

Na bázi povrchově aktivních látek (tenzidů) rostlinného a mořského původu.

Bez piktogramu o nebezpečnosti nebo varování CLP 1272 2008 - GHS.

Neobsahuje NTA, DTPA, EDTA, rozpouštědla, fosfáty ani hydroxid sodný.

Snadno a rychle biologicky rozložitelný, bez těkavých organických látek,

s regulovaným pH.

Zvýšená smáčecí, disperzní, emulgační, odmašťovací a čisticí schopnost

 

SUPERSAFE  SUPERCONCENTRATE

 

1 + 3 = 14

iBiotec® BIOCLEAN® VG 55 má navrch  

 

 

Když se zelená chemie setká s modrou chemií

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Technický ředitel

 

Evropské nařízení CLP 1272/2008 platné od 1. června 2015 a jeho mezinárodní obdoba GHS OSN měly významný vliv na klasifikaci a označování chemických látek a směsí určených k profesionálním účelům. Téměř všechny chemické produkty jsou dnes označeny symbolem nebezpečnosti nebo výstražným symbolem z hlediska fyzikálně-chemického, z hlediska zdraví, životního prostředí nebo dopravy.

Toto nařízení se týká také průmyslových čisticích přípravků.

Naše laboratoře vyvinuly BIOCLEAN VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE, první čisticí přípravek NEOBSAHUJÍCÍ ŽÁDNÝ SYMBOL NEBEZPEČNOSTI, s rizikem 0. Tato inovace snoubí naše know-how z oblasti zelené chemie, ale i z oblasti modré chemie.

BIOCLEAN VG 55 je koncentrát povrchově aktivních látek rostlinného původu MASTNÉ KYSELINY Z KOKOSOVÉHO OLEJE a POLYSACHARIDŮ MOŘSKÉHO PŮVODU.

Navíc BIOCLEAN VG 55 neobsahuje žádná chelatační nebo sekvestrační činidla typu EDTA ethylenndiamintetraoctová kyselina, s klasifikací H 318, H 373, H 302, H 332

DTPA vápenato-sodná sůl kyseliny pentetové, s klasifikací H 319, H 332, H 361

NTA nitrilotrioctová kyselina CMR kategorie 2, s klasifikací H 351, H 302, H 319

BIOCLEAN VG 55 pochopitelně rovněž neobsahuje žádná rozpouštědla ani fosfáty

BIOCLEAN VG 55 ideálně a v součinnosti spojuje smáčecí, disperzní, emulgační, odmašťovací a čisticí povrchově aktivní látky zajištující optimální čištění.

Tento vysoce účinný čisticí přípravek je navržen v koncentraci 55 % aktivních látek, pro snížení zbytečných nákladů na přepravu vody, zejména pro expedice do zámoří, v důsledku toho i snížení bilance uhlíku výrobku v rámci normy ISO 14 040.

Přípravek je bezbarvý, bez zápachu, je určený pro zpracovatele a specializované prodejce, kteří budou mít možnost zředit BIOCLEAN VG 55 na 25 % v 75 % vody, k dosažení finálního výrobku s 14 % aktivních látek; který sám je použitelný od 2 %. Volba nějaké parfemace nebo barviva je ponechána na volbě marketingu, může však mít dopady na životní prostředí.

 

 

 

Produkovat, mazat, čistit, chránit, 
IBiotec® Tec Industries® Service 
nabízí širokou škálu specifických

produktů pro výrobu 

 


 

Přejete si:

 

vzorek zdarma

technické doporučení

technický protokol

bezpečnostní list

 

- Kontaktujte nás -

 


 IBiotec® Tec Industries® Service 

výrobce technických chemikálií, 
děkujeme za vaši návštevu.IBiotec® Tec Industries® Service  je na: YOUTUBE