český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Bioclean VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE - Ibiotec - Tec Industries

PRVÝ VYSOKOKONCENTROVANÝ PRIEMYSELNÝ
DETERGENT OBSAHUJÚCI 
55 % ÚČINNÝCH LÁTOK

Na báze povrchovo aktívnych látok (tenzidov) s biologickým základom rastlinného a morského pôvodu

Bez výstražného piktogramu alebo upozornenia CLP 1272 2008 - GHS

Neobsahuje NTA, DTPA, EDTA, rozpúšťadlá, fosfáty ani hydroxid sodný

Ľahko a rýchlo biologicky rozložiteľný, bez prchavých organických látok,

s regulovaným pH

Zvýšená zmáčacia, dispergačná, emulgačná, odmasťovacia a čistiaca schopnosť

 

 

 

SUPERSAFE  SUPERCONCENTRATE

 

1 + 3 = 14

iBiotec® BIOCLEAN® VG 55 o krok vpredu  

 

 

Keď sa zelená chémia stretne s modrou

 

Jacques Tardif     iBiotec    Tec industries         Tec investissements

Jacques P. TARDIF 

Technický riaditeľ

 

Európske nariadenie CLP 1272/2008 platné od 1. júna 2015 a jeho medzinárodný náprotivok GHS od OSN mali významný vplyv na klasifikáciu a označovanie chemických látok a prípravkov na profesionálne použitie. Takmer všetky chemické výrobky sú dnes označené výstražným piktogramom alebo výstražným upozornením z fyzikálno-chemického hľadiska, z hľadiska zdravia, životného prostredia alebo dopravy.

Toto nariadenie sa dotýka aj priemyselných detergentov.

Naše laboratóriá vyvinuli BIOCLEAN VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE, prvý detergent BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSTRAŽNÝCH PIKTOGRAMOV vďaka nulovému riziku. Táto inovácia je kombináciou nášho know-how v oblasti zelenej chémie, ale takisto modrej chémie.

BIOCLEAN VG 55 je koncentrát povrchovo aktívnych látok rastlinného pôvodu, MASTNEJ KYSELINY Z KOKOSOVÉHO OLEJA, a POLYSACHARIDOV MORSKÉHO PÔVODU.

Okrem toho sa v BIOCLEAN VG 55 vôbec nenachádzajú chelačné alebo sekvestračné činidlá typu EDTA kyselina etyléndiamíntetraoctová, klasifikácia H 318, H 373, H 302 a H 332,

DTPA kyselina dietyléntriamínpentaoctová, klasifikácia H 319, H 332, H 361,

NTA kyselina nitrilotrioctová CMR kategórie 2, klasifikácia H 351, H 302, H 319.

BIOCLEAN VG 55 je samozrejme takisto úplne bez rozpúšťadiel a fosfátov.

BIOCLEAN VG 55 vhodne a synergicky kombinuje zmáčacie, dispergačné, emulgačné, odmasťovacie a čistiace povrchovo aktívne látky na dosiahnutie optimálneho čistiaceho účinku.

Tento veľmi účinný detergent ponúkame ako koncentrát obsahujúci 55 % účinných látok, aby sme znížili náklady na zbytočnú prepravu vody, najmä pri zámorských zásielkach, a tým znižujeme uhlíkovú bilanciu výrobku v rámci normy ISO 14040.

Detergent bez zápachu a bez farby je vyhradený pre formulátorov a špecializovaných distribútorov, ktorí budú mať možnosť riediť BIOCLEAN VG 55 na 25 % v 75 % vody, čím vznikne finálny produkt so 14 % účinných látok, ktorý je sám o sebe použiteľný od koncentrácie 2 %. Výber vône alebo farbiva je výhradne marketingovou voľbou, ktorá však môže mať dôsledky pre životné prostredie.

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE