český Deutsch English Español Francais Italiano Português slovenský
Bioclean VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE - Ibiotec - Tec Industries
Last update: 2023/06/12 15:33

PRVÝ VYSOKOKONCENTROVANÝ PRIEMYSELNÝ
DETERGENT OBSAHUJÚCI 
55 % ÚČINNÝCH LÁTOK

Na báze povrchovo aktívnych látok (tenzidov) s biologickým základom rastlinného a morského pôvodu

Bez výstražného piktogramu alebo upozornenia CLP 1272 2008 - GHS

Neobsahuje NTA, DTPA, EDTA, rozpúšťadlá, fosfáty ani hydroxid sodný

Ľahko a rýchlo biologicky rozložiteľný, bez prchavých organických látok,

s regulovaným pH

Zvýšená zmáčacia, dispergačná, emulgačná, odmasťovacia a čistiaca schopnosť

 

 

SUPERSAFE  SUPERCONCENTRATE

 

iBiotec® BIOCLEAN® VG 55 o krok vpredu  

 

 

Keď sa zelená chémia stretne s modrou

Európske nariadenie CLP 1272/2008 platné od 1. júna 2015 a jeho medzinárodný náprotivok GHS od OSN mali významný vplyv na klasifikáciu a označovanie chemických látok a prípravkov na profesionálne použitie. Takmer všetky chemické výrobky sú dnes označené výstražným piktogramom alebo výstražným upozornením z fyzikálno-chemického hľadiska, z hľadiska zdravia, životného prostredia alebo dopravy.

Toto nariadenie sa dotýka aj priemyselných detergentov.

Naše laboratóriá vyvinuli BIOCLEAN VG 55 SUPER SAFE SUPER CONCENTRATE, prvý detergent BEZ AKÝCHKOĽVEK VÝSTRAŽNÝCH PIKTOGRAMOV vďaka nulovému riziku. Táto inovácia je kombináciou nášho know-how v oblasti zelenej chémie, ale takisto modrej chémie.

BIOCLEAN VG 55 je koncentrát povrchovo aktívnych látok rastlinného pôvodu, MASTNEJ KYSELINY Z KOKOSOVÉHO OLEJA, a POLYSACHARIDOV MORSKÉHO PÔVODU.

Okrem toho sa v BIOCLEAN VG 55 vôbec nenachádzajú chelačné alebo sekvestračné činidlá typu EDTA kyselina etyléndiamíntetraoctová, klasifikácia H 318, H 373, H 302 a H 332,

DTPA kyselina dietyléntriamínpentaoctová, klasifikácia H 319, H 332, H 361,

NTA kyselina nitrilotrioctová CMR kategórie 2, klasifikácia H 351, H 302, H 319.

BIOCLEAN VG 55 je samozrejme takisto úplne bez rozpúšťadiel a fosfátov.

BIOCLEAN VG 55 vhodne a synergicky kombinuje zmáčacie, dispergačné, emulgačné, odmasťovacie a čistiace povrchovo aktívne látky na dosiahnutie optimálneho čistiaceho účinku.

Tento veľmi účinný detergent ponúkame ako koncentrát obsahujúci 55 % účinných látok, aby sme znížili náklady na zbytočnú prepravu vody, najmä pri zámorských zásielkach, a tým znižujeme uhlíkovú bilanciu výrobku v rámci normy ISO 14040.

Detergent bez zápachu a bez farby je vyhradený pre formulátorov a špecializovaných distribútorov, ktorí budú mať možnosť riediť BIOCLEAN VG 55 na 25 % v 75 % vody, čím vznikne finálny produkt so 14 % účinných látok, ktorý je sám o sebe použiteľný od koncentrácie 2 %. Výber vône alebo farbiva je výhradne marketingovou voľbou, ktorá však môže mať dôsledky pre životné prostredie

 

                             Stiahnite si technický list

 

TYPICKÉ FYZIKÁLNO-CHEMICKÉ VLASTNOSTI

VLASTNOSTI

NORMA alebo METODIKA

HODNOTY

JEDNOTKY

Vzhľad

Vizuálne

Priehľadná kvapalina

Farba

Vizuálne

bezfarebná, transparentná

-

Vôňa/zápach

Čuchom

Bez, bezfarebná

-

Merná hmotnosť pri 25 °C

NF EN ISO 12185

1,075

g/l

Obsah účinnej látky

-

55

% p/p

pH v neriedenom stave

NF T90-008

10,3

-

pH 10 %

NF T90-008

10,2

-

pH 5%

NF T90-008

9,5

-

pH 25 %

NF T90-008

10,7

-

Čas prietoku Rez 4 pri 25°C

NF T EN ISO 2431.2011

55

sekunda

Index lomu

ISO 5661

1,3880

protokol

Bod tuhnutia

ASTM D 97

-10

°C

Penivosť pri 25%

NFT 60188

1/1000/20/0/250

mn/ml/l.h-1

Obsah uhľovodíkov

LPCH

0

%

Obsah rozpúšťadiel

LPCH

0

%

Obsah fosfátov

CPG

0

%

Obsah chlóru

CPG MS

0

%

Obsah ťažkých kovov a polokovov

CPG MS

0

ppm

CHSK chemická spotreba kyslíka O2

NFT 90101

139130

mgO2/l

DBO 5 biologická spotreba kyslíka po 5 dňoch

NF EN 1899-1

44290

mgO2/l

TSS Celkový obsah nerozpustných tuhých látok

NF EN 872

< 2

mg/l

MVS prchavé látky nesené vzduchom

 

< 0,2

mg/l

Dusík Kjeldhal (NTK)

NF EN 25663

3341

mgN/l

ThOD Teoretická spotreba kyslíka, morská voda

ISO 15705

145950

mgO2/l

Schopnosť zvlhčovania

-

....

Hodnotenie

Dispergačná schopnosť

-

....

Hodnotenie

Emulgačná schopnosť

-

....

Hodnotenie

Odmasťovacia schopnosť

-

....

Hodnotenie

Schopnosť odstraňovania kameňa

-

....

Hodnotenie 

 

BALENIA

 Kontajner GRV 1000 kg

prvý vysokoúčinný priemyselný detergent, superkoncentrovaný, bez výstražných piktogramov a upozornení, určený pre profesionálov. výrobca priemyselných čistiacich prípravkov, priemyselný čistiaci prípravok ibiotec, priemyselný odmasťovací čistiaci prípravok, čistiaci prípravok na karosérie, čistiaci prípravok na podlahy, čistiaci prípravok do umývačiek automobilov, čistiaci prípravok do kefových strojov, čistiaci prípravok na lakované povrchy, čistiaci prípravok na stroje, čistiaci prípravok na nákladné automobily. Dodávatelia priemyselných detergentov. detergent bez rizika. Detergent bez piktogramu. Neoznačiteľný čistiaci prípravok. Detergent bez NTA. Detergent bez EDTA. Modrá chémia. Zelená chémia. Profesionálny detergent.

 

 

         Nádoba 200 kg

prvý vysokoúčinný priemyselný detergent, superkoncentrovaný, bez výstražných piktogramov a upozornení, určený pre profesionálov. výrobca priemyselných čistiacich prípravkov, priemyselný čistiaci prípravok ibiotec, priemyselný odmasťovací čistiaci prípravok, čistiaci prípravok na karosérie, čistiaci prípravok na podlahy, čistiaci prípravok do umývačiek automobilov, čistiaci prípravok do kefových strojov, čistiaci prípravok na lakované povrchy, čistiaci prípravok na stroje, čistiaci prípravok na nákladné automobily. Dodávatelia priemyselných detergentov. detergent bez rizika. Detergent bez piktogramu. Neoznačiteľný čistiaci prípravok. Detergent bez NTA. Detergent bez EDTA. Modrá chémia. Zelená chémia. Profesionálny detergent.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Kanister 20kg

prvý vysokoúčinný priemyselný detergent, superkoncentrovaný, bez výstražných piktogramov a upozornení, určený pre profesionálov. výrobca priemyselných čistiacich prípravkov, priemyselný čistiaci prípravok ibiotec, priemyselný odmasťovací čistiaci prípravok, čistiaci prípravok na karosérie, čistiaci prípravok na podlahy, čistiaci prípravok do umývačiek automobilov, čistiaci prípravok do kefových strojov, čistiaci prípravok na lakované povrchy, čistiaci prípravok na stroje, čistiaci prípravok na nákladné automobily. Dodávatelia priemyselných detergentov. detergent bez rizika. Detergent bez piktogramu. Neoznačiteľný čistiaci prípravok. Detergent bez NTA. Detergent bez EDTA. Modrá chémia. Zelená chémia. Profesionálny detergent.

 

 

 

Výroba, mazanie, čistenie, ochrana, 
IBiotec® Tec Industries® Service
ponúka kompletnú sadu 
špecifických produktov pre priemysel
 

 


 

Ak máte záujem o:

 

bezplatnú vzorku 
technickú radu 
technické charakteristiky 
kartu bezpečnostných údajov

 

- Kontaktujte nás -

 


IBiotec® Tec Industries®Service 

výrobca technických chemických produktov, 
Vám ďakuje za Vašu návštevu.IBiotec® Tec Industries®Service je aj na: YOUTUBE